හුආවේ ගූගල් ගැටුම | Google Stopped Huawei

හුආවේ ගූගල් ගැටුම | Google Stopped Huawei

ගූගල් ආයතනය, සුප්‍රසිද්ධ දුරකථන නිෂ්පාදන සමාගමක් වූ චීනයේ හුආවේ ආයතනය සමග තිබූ වෙළඳ සම්බන්දතාව පසුගියදා නවතා දමා තිබෙනවා. මෙම සිදුවීමත් සමග හුආවේ දුරකථන සඳහා ලබාදී තිබූ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් ගිවිසුම වෙනස්වීමකට…
ASUS ZenBook Pro15

ASUS ZenBook Pro15

ASUS සමාගම විසින් 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මසදී වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනු ලැබූ නවතම ලැප්ටොප් පරිගණකයයි ASUS ZenBook Pro 15 පරිගණකය. මෙම පරිගණකය ASUS ආයතකය විසින් මේ වන තෙක්ම නිපදවූ ලැප්ටොප් වලට…
Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i

Huawei ආයතනය විසින් දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් කරන ද්වී කැමරා දුරකථන මාදිලියේ නවතම ස්මාර්ට් දුරකථනය පසුගියදා ඉන්දියාවේ වෙළඳ පොළට නිකුත් කෙරුනා. ඊට සමගාමීව මෙම දුරකථන දැන් ලංකාවේදීද ඔබට මිළදී ගත හැකියි.…