කිරිපුතාගේ කොලම | TV එක

කිරිපුතාගේ කොලම | TV එක

අපේ පියා කොල්ලා කාලේ සිටම චිත්තරපටි පිස්සෙක් බව මට කීවේ අපේ අම්මාය.පියා අම්මා සමග හාද වූ කල සිටම අම්මා සමග බයිස්කෝපු බලන්න චිත්‍රපටි හෝල් වලට ගිය බවත් ඒවා ටකරන් ඒවා…
කිරිපුතාගේ කොළම | සිස්සත්තය

කිරිපුතාගේ කොළම | සිස්සත්තය

මං බඩෙන් එළියට ආව දවසේ ඉඳං අපේ අම්මිට තිබ්බ ඩ්‍රීම්ස් එකකි මා සිස්සත්තේ විභාගෙන් පාස් කරලා රටට ලෝකෙට බරක් නැති උත්තමයෙක් කරන එක.මොන්ටිසෝරියේ දාපු දා ඉඳං මාව ටියුසන් කිලාස් වලට…
කිරිපුතාගේ කොලම | කේන්දරේ

කිරිපුතාගේ කොලම | කේන්දරේ

ඉස්කෝලේ යන දා සිට අපේ නැන්දාගේ දූ සිතා සිටියේ ඈ රවීනා තන්ඩන් , කාජල් හෝ මාධූරි ඩික්සිත් කියාය.මූණේ අමුතු අමුතු පුයර උලන, කොන්ඩේට අමුතු වැඩ කෑලි දමන ඈ හින්දි පිස්සියෙකි.නැන්දාගෙන්…