වීදුරු පාලම | Zhangjiajie Glass Bridge

වීදුරු පාලම |  Zhangjiajie Glass Bridge

චැන්ජාජියේ පුරාවට පැතිර යන මීදුම අස්සෙන් අද උදේම අපි ආවේ හරි අපූරු තැනකට. ඒ ලෝකයේ ලොකුම, වැඩිම උසකින් පිහිටා තියෙන, එල්ලෙන වීදුරු පාලම බලන්න.

චැන්ජාජියේ ජාතික පරිසර කලාපයේ සංචාරක කලාප වලින් වැඩිම සංචාරක පිරිසක් ගැවසෙන ස්ථානය තමා මේ වීදුරු පාලම. පහළින් ගලායන ඉඇන් චුඈන් ගංගාවේ සිට මීටර් 300ක් ඉහළින් දෙපස කඳු මුදුන් යා කරමින් ⁣ඉදිකොට ඇති මේ විශ්මිත පාළමේ දිග මීටර් 430ක් වන අතර පළල මීටර් 6ක්. වරකට මිනිසුන් 800ක් මෙම පළම මතට නැග සිටිය හැකියි.තවද දළ වශයෙන් දිනකට මෙම ස්ථානයට සංචාරකයින් 8500ක් පමණ පැමිණෙන බව මා අසා දැගත්තා. මෙය සංචාරකින් වෙනුවෙන් විවෘත කොට ඇත්තේ 2016 සැප්තැම්බර් 20වනදායි.

ඉතා විශාල හා ශක්තිමත් යෝධ කනු 4ක් ආධාර කොටගෙන ඇද ඇති යෝධ කේබල් ආධාරයෙන් මෙම පාළම් පාදම තුල සවිකොට ඇති වීදුරු තහඩු ගණන 20ක්. ලේයර් 3කින් සමන්විත මෙම එක් වීදුරුවක් සෙන්ටිමීටර් 15ක ගණකමකින් යුක්තයි.මෙය ගොඩනැගීම සඳහා වැයවූ මුදල ⁣ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක් පමණ වනවා. මෙය මතට යන කිසිවෙකුට තම ජංගම දුරකථන ඇරෙන්නට වෙනත් කිසිම උපරණයක් රැගෙනයන්නට දෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම ප්‍රවේශ කවුලුවේදී ලබාදෙන කම්පන උරාගන්නා රබර් පාවහන් ආවරණ යුගලක් අපි අනිවාර්ය⁣යෙන්ම පැළඳිය යුතුයි.

චීනයේ ⁣ඉංජිනේරු තාක්ෂණය මොනවට පැහැදිලි කළ මෙම විශ්මිත පාළම නැරඹීමට අවස්ථාව ලැබීම මා මෙන්ම අපගේ කණ්ඩායම ලද ඉතාමත් වටිනා හා මිළ කළ නොහැකි අත්දැකීමක් වුනා.