දිගරොල්ලේ ප්‍රේමය | The Bridge

දිගරොල්ලේ ප්‍රේමය | The Bridge

දිගරොල්ලේ ප්‍රේමය ! මොරටුව පැත්තේ ජීවත් වෙන ඕනෑම කෙනෙක් දන්නා පාලමක් තියෙනවා , නමින් “දිගරොල්ල පාලම“. මොරටු නගරයත් හොරේතුඩුවත් යාවෙමින් මොරටු ගඟ හරහා මේ පාලම හැදෙන්න පටන්ගන්නේ 60 දශකයේදී විතර.…
මතකය අස්සෙන් | Mother’s Love

මතකය අස්සෙන් | Mother’s Love

මතකය අස්සෙන් වෙනදා වගේම කිරියා කෙඳිරි ගාමින් ඇඳට පැන්නේ ඉර පායා ඇති පණිවුඩයත් රැගෙනය. කොච්චර පැත්තට තල්ලු කලත් උදෑසන මූණ ලෙව කෑම අත් නොහල කිරියා තම දිනය අරඹන්නේ මාව ඇති…
ආදරණීය මහපොළව | Earth From Sky

ආදරණීය මහපොළව | Earth From Sky

ආදරණීය මහපොළව.. හතර , තුන , දෙක , එක ඇන්ජින් දෙකෙහි මහා ගොරබීරමත් සමග අප රැගත් රොකට්ටුව ශබ්දයේ වේගය පරයා ඉහළට ඇදුනා.කෙනඩි ගුවන් මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉහළට ඇදෙන අපිට දැනුනේ ඉතා විශාල…
ජීවිතය | Life

ජීවිතය | Life

ජීවිතය ! ගතට දැනුනු සිසිල සමග බාහිර ලෝකයට නිරාවරණය වූ මා මහපොළවට එකතු කොට තිබිණ.පස් කුට්ටි අතරින් පෙණුනු නැවුම් හිරු එළියද පෙරදින වැටුනු වැස්සෙන් ලද ප්‍රාණයෙන්ද මුසපත්ව මා පස් අතරින්…