සිරිසැප දෙන දුම්පානය | No Smoking

සිරිසැප දෙන දුම්පානය | No Smoking

සිරිසැප දෙන දුම්පානය. ● මේවන විට ලෝකයේ දුම්කොළ භාවිතා කරන්නන් බිලියන 1.1 කි පමණ සිටී.තවත් අවුරුදු 20 ක් තුල එය බිලියන 1.6 දක්වා වැඩිවනු ඇත. ● දුම්කොළ භාවිතය නිසා සෑම…
අරුම පුදුම නින්ද | Sleep Well

අරුම පුදුම නින්ද | Sleep Well

නිවාඩු දවසට වැඩිපුර පැයක් දෙකක් නිදාගන්න , වැස්ස වෙලාවට පොඩි නින්දක් දාන්න අපි කවුරුත් කැමතියි. වැටුනු තැන නිදාගන්න සමහරු දක්ෂ වුනත් රිය පදවන විට නින්ද අහලකටවත් ගෙන්න ගන්නෙ නැතුව ඉන්න…
මරුවා | The Silent Killer 

මරුවා | The Silent Killer 

මිනිස් සිරුර යනු මේ ලොව බිහිවූ අරුම පුදුම වස්තුවකි. උපන්දා සිට මියෙන තෙක් මිනිස් සිරුර රෝගී වෙමින් නැවත ප්‍රතිශක්තිය ලබමින් , වැඩෙමින් , වයසට යමින් අරුම පුදුම ක්‍රියාවන්වල නිරතවන වස්තුවකි.…
ලොකු පොඩි ඇත්තෝ | Biggest & Smallest Bones Of Human Body

ලොකු පොඩි ඇත්තෝ | Biggest & Smallest Bones Of Human Body

ලොකු පොඩි ඇත්තෝ. ඔබ ඔබගේ ශරීරය උජාරුවෙන් තබා ගැනීමට කෙතරම් වෙහෙසෙනවාද ? බාහිර ඔපය කෙතරම් රසවත් වුවත් මෙී මිනිස් ශරීරය මිනිසාට වත් සිතාගත නොහැකි අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් සහ පද්ධතීන් රැසක් සමග…
කෑමෙන් පසු ඔබ නිදියනවාද | Don’t Do After Meals

කෑමෙන් පසු ඔබ නිදියනවාද | Don’t Do After Meals

කෑමෙන් පසු ඔබ නිදියනවාද ? කුසගින්නට ලබාගන්නා ආහාර ගත් මොහෝතේ සිට අප එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වනවා.අප නොදන්නවා වුවත් ඉන් සමහර ක්‍රියාකාරකම් ආහරයක් ගත් විගස හෝ පැය කිහිපයක් යනතුරු නොකල…