සමුගැනීම | Farewell

සමුගැනීම | Farewell

අසන්නට ලැබුනු සංවේදී පුවත් අතර ලෝක මාධ්‍ය අතික්‍රමණය කළ නවතම පුවත වූයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 41ක් වන ජනාධිපතිවරයා වූ ජෝර්ජ් H. W. බුෂ් මහතා තම ජීවන ගමන නිමා කිරීමයි. 1924…
ඇමසන් යෝධයා | Amazon

ඇමසන් යෝධයා | Amazon

පරක් තෙරක් නොදන්නා මේ මහා විශ්වයේ අපි කොතැනද? විශ්වයේ කෙතරම් ක්ෂීරපථ ප්‍රමාණයක් තිබේද? එයිනුත් අපි යන්තම් හෝ අගමුල සොගයාගෙන තිබෙන්නේ අපගේ ක්ෂීරපථයේ අපි දන්නා ග්‍රහලෝකවල පමණි.අප ජීවත් වන මේ මහපොළවේ…