වීදුරු පාලම |  Zhangjiajie Glass Bridge

වීදුරු පාලම | Zhangjiajie Glass Bridge

චැන්ජාජියේ පුරාවට පැතිර යන මීදුම අස්සෙන් අද උදේම අපි ආවේ හරි අපූරු තැනකට. ඒ ලෝකයේ ලොකුම, වැඩිම උසකින් පිහිටා තියෙන, එල්ලෙන වීදුරු පාලම බලන්න. චැන්ජාජියේ ජාතික පරිසර කලාපයේ සංචාරක කලාප…
කුණුමුල්ල | The Great Pacific Garbage Patch

කුණුමුල්ල | The Great Pacific Garbage Patch

පරිසරය කෙතරම් පිරිසිදුව තබාගමු කීවත් ඔබ සහ අපගෙන් කීයෙන් කී දෙනෙක් ඒ ක්‍රියාව නිවැරදිව සිදුකරනවා දැයි අප දන්නේ නැහැ. නිවැරදිව කසළ බැහැර කරමින් පරිසරයට කෘතීම අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම වැළැක්වීම වර්ථමානයේ කෙසේවත් නවත්වාගත…
කුහුඹුපුරය | The Ants Land

කුහුඹුපුරය | The Ants Land

"පායනා කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කරයි කූඹියෝ" අප කුඩා කලදී එකමුතු කම ගැන ඉගෙන ගන්නා විට අප ඉගෙන ගත් ඒ ගී කණ්ඩය කෙසේ නම් අමතක වන්නද.…
The Legendary “Magic Bridge”

The Legendary “Magic Bridge”

ශ්‍රී ලංකාවේ මන්නාරමත් ඉන්දියාවේ දනුෂ්කොඩියත් යාවෙන වැලි පරයකින් නිර්මාණය වූ "ආදම්ගේ පාලම" ගැන ඔබ නොදත් තතු දැනගන්න Youtube Channel - Science Channel