අම්මා වෙත | To Mother With Love

අම්මා වෙත | To Mother With Love

විවාහයෙන් පසුව තම බාරිය සමග දුරක පදිංචියට ගිය පුතාගෙන් අම්මාට !!

දුරකට ගිය නමුත් බැඳිළා ඇය හමුවේ
නිතරම හිතට ආවේ නුඹගේ සෙනෙහේ
ප්‍රේමය දළුදමා දුර නිවසට ආවේ
අම්මේ නුඹ නැතිව මේ තුන් වැනි මාසේ

ඇය ළඟ තිබේ ආදරයක් මහ යසට
එනමුත් නුඹේ සෙනෙහස මතුවේ තවම
කටහඬ නුඹේ ගෙන ආවේ හරි අරුම
ඇය තව මුල් දවස් පවුලක් සැකසුමට

ඉඳහිට ලුණු වැඩිව කෑමක් පසුවෙනවා
ඇගෙ හිත තලන්නට මගෙ සිත මැලි වෙනවා
අම්මේ නුඹේ බත් පත මට සිහිවෙනවා
ඒ රස තවම නැති ඇගෙ රස මතුවෙනවා

සවසට ඇඟ එල්ලී සුරතල් වෙන්නේ
තේ රස ගෙනෙන්නේ ඇයගේ මෘදු ආලේ
ඔබ දුන් කිරේ තිබු වටිනා කම දන්නේ
මම මිස කවුද අම්මේ ඔබගේ ප්‍රේමේ

දවසක් ඇගේ හිත තැලුවා මගේ සද්දේ
කෑමක් නොගෙන ඇය හැඬුවා නිදි මැදුරේ
මට තව මතක් වෙයි දවසක් අපෙ සාලේ
අප්පා බැණපු දා අම්මා හැඬු ලීලේ

රෙදි ටික යන්තරේ දමලා සෝදනවා
ගේ දූවිලි ටිකත් යහමින් අමදිනවා
සවසට මතක ඇතුවම පහනත් පුදලා
ඇය මට කරන්නට හැකි සැමදේ දෙනවා

බළලුන් සිව්දෙනෙක් තබලා පිළිකන්නේ
වේල් තුනම සලකනවා ඇගේ ආලේ
මා පෙර දවස සැදුවත් බළලුන් ඇය සේ
දැන් දැන් සිතෙනවා වදයක් සේ සතුනේ

මහ රෑ උණක් වැළඳී වෙවුලන අතරේ
මැවුනේ නුඹයි අම්මේ ඔබගේ සෙනෙහේ
නිතරම කියවුනේ “අම්මේ” යැයි පෙර සේ
ඇය සැනසුවේ “මා අම්මා මෙනි ඔබගේ”

පාරක තොටක යනවිට මතකයි පෙරදා
අල්ලා සුරත මගේ ආදරයෙන් බැඳිලා
අරගෙන යන ලෙසට මා දැන් ගෙන ඇය හා
මග තොට යනෙන විට ඔබ ආවා මැවිලා

අලුතෙන් සැදුව පොඩි කූඩුව හතර කොනේ
තිබුනේ නුඹේ ආදර මහිමයි පෙරසේ
ඉඳහිට ටිකක් එහෙ මෙහෙ වූ විට ආලේ
ඇය වෙත කියනවා අම්මේ ඔබෙ ප්‍රේමේ !!

නැවතත් බලන්නට නුඹෙ සුදු මුව පෙරසේ
එනවා නුඹෙ පුතා දුවලා විගහින්නේ
ඒ එන දිනෙක පුද දෙන්නට ගෙන ආලේ
දෙනවා මුණුඹුරෙක් සිපගන්නට අම්මේ !!!

හසිත හේරත් | Athirasa [ Kavi ]